Biodegvielas ražotnes automatizācija Elejā (SIA Bio Diesel Latvia)

Izmantojamais kontrolieris: Siemens Simatic S7-412-2DP .

Izmantojamā procesa vizualizācijas programma: Wonderware InTouch (SCADA).

1.Projekta mērķis

Projekta uzdevums – veikt rapšu eļļas ražotnes modernizācijas un palaišanas ekspluatācijā darbus uzņēmumā ”Latraps”(Latvija).

2.Projekta sastāvdaļas

Projekta realizācija sastāv no sekojošiem etapiem:

 • Iekārtu tehnoloģiskās shēmas formēšana (saskaņā ar uzņēmuma “Latraps” dokumetācju);
 • Vadības iekārtu saraksta izveidošana, ietverot arī nepieciešamās izmaiņas;
 • Darba plāna sastādīšana;
 • Vadības sistēmas darba algoritms;
 • PLC programmēšana (programmējamais kontrolieris S7-412);
 • SCADA programmēšana (vizualizācija InTouch Wonderware paketē);
 • Vadības skapju modernizācija
 • Elektroiekārtu ārējā montāža objektā;
 • Vadības sistēmas testēšana objektā;
 • Personāla apmācības un projekta dokumentācijas nodošana;
 • Nodošana ekspluatācijā.

3.Ražotnes tehnoloģija

Ražotne sastāv no sekojošām daļām:

 • Iekārtas rapšu iekraušanai pieņemšanas kamerā
 • Iekārta izejvielu sagatavošanai
 • Iekārta Prese 1
 • Iekārta prese 2
 • Iekārta rapšu apstrādei
 • Eļļas filtrācijas iekārta
 • Eļļas uzglabāšanas iekārta.

4.Vadības sistēma

Galvenā ražotnes vadības sistēma sastāv no:

A)Programmēšanas kontroliera S7-414-2DP
B)Datora ar SCADA “InTouch Wonderware” sistēmu

Iekārtu grupu vadība notiek caur PLC “Profibus”. Attālinātai novērošanai, programmu un darba režīmu rediģēšanai tiek izmantots Internets caur iekārtu Router.

Ražošanas procesu, sākot ar izejvielu sagatavošanu un beidzot ar eļļas novietošanu noliktavā, var kontrolēt 1 operators.

5. PLC programma

Vadības programma ir veidota uz programmu paketes Siemens Step7 bāzes. Tehnoloģisko iekārtu vadībai tika izmantota oriģinālā programma, kas iegādāta kopā ar iekārtu. Visas izmaiņas iekārtu sastāvā (izņemšana un jaunu iekārtu pievienošana), kā arī izmaiņas tehnoloģiskajā procesā (pēc Pasūtītāja iniciatīvas), tika veiktas neizmainot vadības koncepciju, izmantojot jau esošos programmu moduļus.

6. Programma SCAD?

Ražošanas procesa un sistēmas vadības vizualizācija tika veidota uz “InTouch Wonderware” programmas paketes bāzes.

energetics 02 1

 

Zīm. 1- Operatora stacijas OP1 ekrāns – procesu iekārtu vizualizācija

 

 

 

energetics 02 2

 

Zīm.2 – Operatora stacijas OP1 ekrāns – Procesu parametru attēlošanas piemērs

 

 

 

energetics 02 3

 

Zīm. 3 – Operatora stacijas OP1 ekrāns – noliktavas attēlošanas piemērs pirms izmaiņām

 

 

 

energetics 02 4

 

Zīm. 4 - Operatora stacijas OP1 ekrāns – noliktavas attēlošanas piemērs pēc izmaiņām

 

 

 

 

You are here Pielietošanas piemēri Enerģētika Biodegvielas ražotnes automatizācija Elejā

Jaunumi