Artēzisko aku, rezervuāru un ugunsdzēsības sistēmas vadība pazemes gāzes krātuvē (A/S Latvijas Gāze)

Izmantojamais kontrolieris: Siemens Simatic S7-200 un Unitronic M90.

Izmantojamā procesa vizualizācijas programma: Wonderware InTouch (SCADA).

Dotā sistēma ir paredzēta artēzisko aku, ūdens rezervuāru un ugunsdzēsības sūkņu vadībai A/S "Latvijas Gāze" pazemes gāzes krātuvē Inčukalnā.

Ūdens rezervuāru (baseini, sensori un vārsti), ugunsdzēsības sistēmas un artēziskās akas Nr. 1 sūkņi tiek pievienoti tieši Siemens Simatic S7-200 kontrolierim, vai arī caur paplašināšanas moduļiem EM221 un EM235. Sakaru nodrošināšanai ar artēziskajām akām tiek izmantots Siemens GSM modems MC35T.

energetics 01 1

Artēzisko aku Nr. 2 un Nr. 3 vadībai tiek izmantoti Unitronic kontrolieri M90, kuri uztur seriāli sakarus ar bāzes kontrolieri ar Siemens GSM modema MC 35T palīdzību. Izmantojot mobilā tīkla kanālu, tiek arī nodoti uz definētiem GSM numuriem trauksmes ziņojumi.

Saite ar Ethernet tīklu tiek nodrošināta, pievienojot kontroliera sistēmai komunikāciju procesoru CPU 243-1 Ethernet. Savukārt, informācijas apmaiņa starp komunikāciju procesu un esošo LAN tīklu tiek nodrošināta ar pārveidotāju no vītā pāra uz optisko tīklu MINI - OTDE (BFOC).

Datu saglabāšanu par iekārtu statusa izmaiņām un darba režīmu parametru arhivizāciju nodrošina vadības dators un vizualizācijas programma, kura veidota Wonderware InTouch bāzes. Šī sistēma nodrošina arī esošā objekta vadību.

energetics 01 2

 

Dotajai vizualizācijas sistēmai (SCADA) ir sekojošas iespējas:

 1. Izvēlēties kādu no sekojošajiem darba režīmiem: • Artēzisko aku un baseinu regulācija automātiskajā vai rokas režīmā;
 • Ugunsdzēsības sūkņu regulācija automātiskajā vai rokas režīmā;
 • Programmēšanas režīms, kurš dod iespējas koriģēt sekojošos parametrus:
 • Sūkņu atļautos darba laikus;
 • Nominālā ūdens spiediena vērtība sistēmā.
 1. Trauksmes paziņojumi un to arhivācija;

  Ir paredzēti sekojoši trauksmes paziņojuma veidi, kas liecina par dotā mezglu darbības problēmām:

  1. appludināšana;
  2. durvis atvērtas;
  3. sūkņu aizsardzība;
  4. barošanas avots (UPS);
  5. skapja ievadautomāts;
  6. GSM modems.
 2. Procesa datu arhivācija;
 3. Procesa atskaites un protokoli.

 

You are here Pielietošanas piemēri Enerģētika Biodegvielas ražotnes automatizācija Elejā

Jaunumi