Kompleksa procesa automatizācija stikla šķiedras masas sagatavošanas procesā (automātiska dozēšana, tvertņu skalošana, temperatūras, līmeņu un pH regulācija, vizualizācija)

Izmantojamais kontrolieris: Siemens Simatic S7-315.

Izmantojamā procesa vizualizācijas programma: uz Visual Basic bāzes.

Dotā automatizācija tika veikta rūpnīcas vārīšanas cehā, kur tiek sagatavoti maisījumi stikla šķiedras ražošanai.

Automatizētas tika 4 tehnoloģiskās stacijas — eļļotāji:

  1.  eļļotājs
  2.  eļļotājs
  3.  emulgators
  4.  eļļotājs

Visās šajās stacijās tehnoloģiskais process tika praktiski pilnīgi automatizēts un to varēja novērot datora vizualizācijas programmā. Katras maiņas beigās tika ģenerētas atskaites, kuras tika dokumentētas atbilstoši kvalitātes prasībām.

Katrā stacijā automatizācija tika veikta saskaņā ar izstrādāto tehnoloģiskā procesa automatizācijas shēmu.

 

You are here Pielietošanas piemēri Ķīmiskā tehnoloģija Laku ražošanas procesa automatizācija

Jaunumi