Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu automatizācija Varakļānos (Varakļāni)

Izmantojamais kontrolieris: Fatek.

Izmantojamā procesa vizualizācijas programma: PcVue bases..

Projekta mērķis:

Attīrīšanas iekārtas nodrošina, no sūknētavām saņemto notekūdeņu attīrīšanu. Attīrīšanas process sastāv no priekšattīrīšanas, aerācijas, maisītās vides recirkulācijas, dūņu recirkulācijas un peldvielu atdalīšanas. Visu šo procesu realizējošās iekārtas tiek vadītas ar Fatek kontrolieru palīdzību. Informācija par procesa norisi un iekārtu stāvokļiem ir novērojama vizualizācijas programmā, kura ir veidota uz PcVue bāzes.

Programma dod iespēju vadīt no datora procesus, mainot iekārtu stāvokļus un režīmus. Dotā vizualizācijas programma ir ietaišu operatora galvenais ikdienas darba instruments. Operators dodas apskatīt noteiktu iekārtu, ja saņemts trauksmes signāls. Programma fiksē arī visas operatora darbības. Piemēram, ir iespējams konstatēt avārijas ziņojuma parādīšanās laiku, kad operators to izlasījis un kad devis apstiprinājumu par tā novēršanu. Papildus visām standarta servisa iespējām, ko piedāvā šī programma, tiek izdoti paziņojumi par iekārtu un to elementu profilakses un tehniskās apkopes veikšanas nepieciešamību.

Darba algoritms.

„Pieņemšanas kamerā” tiek iesūknēti notekūdeņi no „Galvenās sūkņu stacijas”, no „Raiņa ielas sūkņu stacijas” un no „Septisko nogulšņu pieņemšanas kameras”, kura atrodas kompleksa teritorijā. Tālāk notekūdeņi ieplūst “Smalkās restes - smilšu atdalītājs”, kur smiltis un citas cietās vielas tiek atdalītas, bet atlikusī noteku šķidrā daļa tiek atgriezta atpakaļ pieņemšanas kamerā. Smilšu atdalītāja mazgāšanai, tiek izmantots tīrais ūdens no pilsētas.

Pēc „smilšu atdalītāja” šķidrā viela nonāk „Plūsmu sadalošā kamera”, no kuras sadalās divās identiskās attīrīšanas līnijās, bet avārijas režīmā tiek novadīti tieši upē. Katra attīrīšanas līnija sastāv no „Aerotanka”, kurā notekūdeņi tiek samaisīti ar dūņām un bagātināti ar skābekli, baktēriju dzīvības uzturēšanai, un „Otreizējais nostādinātājs”, kurā dūņas nostājas. No abiem otrreizējiem nostādinātājiem, pārpalikusī notekas daļa nonāk atpakaļ pieņemšanas kamerā. Attīrītās notekas tālāk nonāk automātiskajā paraugu noņemšanas stacijā un tiek novadītas upē. Nosēdinātās dūņas no abām attīrīšanas līnijām nonāk „Dūņu sūkņu stacija”. No dūņu akas daļa dūņu nonāk aerotankā baktēriju dzīvības uzturēšanai, bet otra daļa tiek nosūknēta uz “Dūņu gravitācijas nostādinātājs”. Cietās vielas nonāk „Dūņu uzglabāšanas lauks”. No dūņu uzglabāšanas lauka šķidrās nogulsnes nonāk atpakaļ pieņemšanas kamerā.

Vizualizācijas programmas ekrāni.

treatment 04 1
treatment 04 2

 

 

 

 

 

 

You are here Pielietošanas piemēri Notekūdeņu attīrīšanas ietaises Fermentācijas sistēmas (30 l + 100 l + 800 litru reaktori) pielietojums ar naftas produktiem piesārņotās augsnes attīrīšanā.

Jaunumi