Karameļu un zefīra masas dozēšana (A/S Laima un Naujoji Ruta (Lietuva))

Izmantojamais kontrolieris: uz Basic Stamp2 (Parallax, Inc) bāzes.

Izmantojamā procesa vizualizācijas programma: uz Delphi bāzes.

food 01 1

Dotais pielietojums attiecas uz maisījuma sagatavošanu karameļu un zefīra konfekšu ražošanai. Izveidotās iekārtas nodrošina automātisku dozēšanu esošajās tehnoloģiskajās tvertnēs, kā arī to sajūgšanu ar datorizētās uzskaites sistēmu.

Latvijas lielākajā saldumu ražošanas fabrikā A/S «Laima» tika automatizētas septiņas, bet Lietuvas saldumu ražošanas uzņēmumā trīs dozēšanas stacijas. Dotais procesa kontrolieris tika izveidots tā, lai varētu operatīvi mainīt dozēšanas recepti.

 

food 01 2

Dozēšanas kontrolieris nodrošina dažādu sastāvdaļu dozēšanu (ūdens, cukurs, dažādu veidu sīrupi), sadozēto komponenšu samaisīšanu un transportu uz nākošajām ražošanas stadijām. Dozēšanas stacija PROGRESS ir izgatavota Krievijā saskaņā ar Klockner (Vācija) licenci, un aprīkota ar firmas FESTO pneimatiskajiem vārstiem. Dozēšanas stacija sastāv no 4 pāriem pneimatiskajiem vārstiem (katram pāriem ir viens vārsts rupjajai un smalkajai dozēšanai),vibratora (cukura dozēšanai),no augšējās un apakšējās tvertnes (katra apm. 200 l). Abās tvertnēs ir līmeņu sensori. Augšējā tvertnē uzmontēti 3 sensorelementi. Visi sensori un izpildmehānismi tiek pieslēgti kontrolierim. Saskaņā ar operatora sastādīto recepti secīgi notiek komponenšu dozēšana, samaisīšana un sūknēšana, ievērojot , lai augšējā un apakšējā tvertnē netiktu pārsniegti augšējie avārijas līmeņi. Ja šie līmeņi tiek sasniegti, tad tiek padots trauksmes signāls un nobloķēta atbilstošā izpildmehānisma darbība.

Katrs dozēšanas cikls tiek piereģistrēts datorā, kur tiek uzrādīta katras komponentes iestādītā un reāli iedozētā masa, kā arī dozēšanas procesa ilgums un beigu laiks.

Doto kontrolieri ir iespējams pielāgot arī citiem dozēšanas procesiem.

 

You are here Pielietošanas piemēri Pārtikas rūpniecība Karameļu un zefīra masas dozēšana

Jaunumi