Liepajas ostas graudu termināla Danstore automatizācija (Danstore)

Izmantojamais kontrolieris: S7-315 (Siemens).

Izmantojamā procesa vizualizācijas programma: PcVue.

1.Projekta mērķis

Projekta uzdevums – veikt graudu termināla automatizāciju uzņēmumā Danstore Liepājas ostā.

food 34 1

 

Zīm. 1 – Graudu tvertnes būvniecības laikā

 

 

 

food 34 2

 

Zīm. 2 – Iekārtas ostā

Projekta mērķis ir radīt vadības sistēmu, lai termināla iekārtas kontrolētu viens operators.2. Projekta sastāvdaļas

Projekta realizācija sastāv no sekojošiem etapiem:

 • Iekārtu tehnoloģiskās shēmas formēšana (sadarbojoties ar “Monsum”);
 • Vadībai paredzēto iekārtu saraksta sastādīšana (sadarbojoties ar uzņēmumu “AE Partner”);
 • Vadības principu formēšana uz recepšu bāzes;
 • Darba izpildes plāna sastādīšana;
 • Automatizācijas struktūrshēma;
 • Elektriskais projekts (vadības skapju shēmas un montāžas shēmas);
 • Komplektējošo daļu pasūtīšana un piegāde (vadības sistēma , sensori utt.);
 • Vadības sistēmas darba algoritms;
 • PLC programmēšana (programmējamais kontrolieris S7-315);
 • SCADA programmēšana (vizualizācija uz PcVue bāzes);
 • Vadības skapju montāža;
 • Vadības sistēmas testēšana pirms piegādes Pasūtītājam;
 • Vadības skapju piegāde objektā;
 • Elektroiekārtu ārējā montāža objektā;
 • Vadības sistēmas testēšana objektā;
 • Personāla apmācības un projekta dokumentācijas nodošana;
 • Objekta palaišana ekspluatācijā.

3. Objekta palaišana ekspluatācijā.

Ražošana sastāv no sekojošām daļām:

 • Iekārtu grupa produkta iekraušanai no mašīnas;
 • Iekārtu grupa produkta iekraušanai no vilciena vagona (tai skaitā 2 svari);
 • Iekārtu grupa produkta iekraušanai no noliktavas;
 • Iekārtu grupa produkta iekraušanai no tvertnēm;
 • Iekārtu grupa produkta iekraušanai no kuģa;
 • Iekārtu grupa produktu izkraušanai noliktavā;
 • Iekārtu grupa produkta izkraušanai no tvertnes;
 • Iekārtu grupa produkta izkraušanai vagonos;
 • Iekārtu grupa produktu izkraušanai kuģos (tai skaitā plūsmas svari);
 • Iekārtu grupa aspirācijai;
 • Iekārtu grupa tvertņu ventilācijai

Iekārtu produktivitāte ir 400 t/stundā.

food 34 3

 

Zīm. 3 – Ražotnes tehnoloģiskā shēma
4. Vadības sistēma

Ražošanas vadības sistēma sastāv no:

A. Vadības operatora stacija ar instalētu PcVue programmas paketi.

B. Vadības programmējamais kontrolieris Siemens S7-315

food 34 4

 

Zīm. 4 – Ražošanas vadības sistēmas struktūrshēma

Iekārtu grupu vadība, tai skaitā frekvenču pārveidotāju un vienmērīgas nolaišanas iekārtas, notiek caur PLC Profibuss tīklu. Informācijas formēšanai par svaru tiek izmantots Siemens komunikāciju modulis ET200s stacijas sastāvā. Attālinātai darba režīmu novērošanai un koriģēšanai, tiek izmantots Internets caur Router iekārtu. Ražošanas process ir sadalīts 3 maršrutu grupās, un tās visas var kontrolēt viens operators.

5. PLC programma

Vadības programma ir veidota uz programmas Siemens Step7 paketes bāzes.

food 34 5

 

Zīm. 5 – Algoritma vadības bloku piemērs.

6. SCADA programma

Ražošanas procesa un vadības sistēmas vizualizācija ir veidota uz programmas PcVue paketes bāzes.

 

food 34 6

 

Zīm. 6 – Operatora stacijas ekrāna bilde – iekārtu vadības interfeisa vizualizācija.

 

 

 

food 34 7

 

 Zīm.. 7 – Operatora stacijas ekrāna bilde – aktuālais maršruts 1(no kuģa uz tvertni, aktīvais maršruts izgaismots zaļā krāsā).
7. Projekta īpatnība

Dotais projekts ir jau esošās, dāņu uzņēmuma uzstādītās, vadības sistēmas modernizācija ar pilnīgu vadības interfeisa un programmu maiņu. Vadības sistēmas sastāvā ietilpst produktu kustības maršrutu lapas. Tas ļauj rediģēt un pievienot jaunus maršrutus, nemainot programmas ķermeni.

food 34 8

 

Zīm. 8 – Fragments no maršrutu tabulas.

Sistēmā ietilps parametru kopums atsevišķu iekārtu vadībai. Pateicoties tam ir iespējams mainīt iekārtu darba laika intervālu. Arhīva informācijas esamība ļauj efektīvi rediģēt maršrutu receptes un formēt atskaites par izpildītajiem uzdevumiem. Sistēmas operatora interfeiss ir daudzvalodīgs.

 

 

You are here Pielietošanas piemēri Pārtikas rūpniecība Liepajas ostas graudu termināla Danstore automatizācija

Jaunumi