Makaronu līnijas automatizācija uzņēmumā Lantmannen AXA.

Izmantojamais kontrolieris: Siemens Simatic S7-3172 PN/DP .

Izmantojamā procesa vizualizācijas programma: Siemens WinCC.

food 24 1 lv

Vadības sistēma

Vadības sistēmai ir 5 sakaru kanāli ar vadības elementiem:

 

 

 

 1. Centrālais vadības kanāls - PLC (atrodas PLC skapī)

  Pie tā saslēgtas ieejas un izejas ar elektrisko vadības skapi, ieskaitot, elektrodzinēja un automātikas elementu vadība.

 2. Frekvenču pārveidotāju vadības kanāls pa interfeisu "Profibus DP".
 3. Perifērijas sadalīšanas kanāls – AS-interfeiss (caur DP/AS) pārveidotājs. Pie tā pieslēgti moduļi, kuri vada elektromagnētiskos vārstus un savāc informāciju par līmeņa sensoru stāvokli, griešanas un gala slēdžiem.
 4. Sakaru kanāls ar vizualizācijas un vadības sistēmu - Ethernet interfeiss starp kontrolieri un datoru.
 5. Sakaru kanāls ar svariem – uz komunikācijas procesora CP-341 bāzes.

PC komplektā ir ietvertas sekojošas iekārtas: serveris, operatora stacija, maršrutētājs un palīgiekārtas.

food 24 2 lv
food 24 3 lv
food 24 4 lv

 

 

 

 

 

Ražotnes tehnoloģija

Ražošana sastāv no sekojošām tehnoloģiskām funkcijām:

 1. Izejvielu ielāde
 2. Maisījuma sagatavošana
 3. Izejvielu sasmalcināšana
 4. Maisījuma padeve uz makaronu līniju

Vadības sistēmas struktūra

Tehnoloģiskā procesa vadības sistēmai ir sekojošs struktūra:

 • 66 diskrētās lokālās ieejas
 • 54 diskrētās lokālās izejas
 • 66 diskrētās dalītās ieejas
 • 25 diskrētās dalītās izejas
 • 5 dalītās analogās ieejas

Kopējais ieeju/ izeju skaits - 211

Ņemot to vērā, tika izvēlēts S7-300 "Siemens-Simatic" kontrolieris CPU 317-PN/DP modelis.Datorsistēmas veidošanai tiek izmantota firmas Siemens programmpakete WinnCC un operētājsistēma Windows. Uz WinCC paketes bāzes ir veidotas vizualizācijas un ražotnes vadības programmas.

Datorsistēmas veidošanai tiek izmantota firmas Siemens programmpakete WinnCC un operētājsistēma Windows. Uz WinCC paketes bāzes ir veidotas vizualizācijas un ražotnes vadības programmas.

Ethernet tīkla struktūra ļauj palielināt klientu (operatoru staciju) skaitu un caur maršrutētāju pieslēgt attālinātos datorus tai skaitā PLC programmatori ar mērķi nodrošināt kļūmju diagnostiku, kā arī ļauj veikt izmaiņas vizualizācijas un vadības programmās neatrodoties objektā.

Automātikas realizācijas metode

Paneļu telpā atrodas 3 vadības skapji: Vadības (PLC) skapis, komutācijas, dzinēju aizsardzības utt. skapis un frekvenču pārveidotāju skapis.

Visi vadības skapji ir firmas "Rittal" ražojums un ir 2000x1200x500mm lieli.

Visi elektrodzinēju ar jauda vairāk kā 30 kW, tiek pieslēgti ar "Softstarter" iekārtas palīdzību.

 

You are here Pielietošanas piemēri Pārtikas rūpniecība Makaronu līnijas automatizācija uzņēmumā Lantmannen AXA.

Jaunumi