Piena rūpniecības notekūdeņu attīrīšanas iekārtu monitorings (A/S Rankas piens)

Izmantojamais kontrolieris: uz Basic Tiger (Wilke Technology GmbH) bāzes.

Dotās attīrīšanas iekārtas nodrošina bioloģisku piena rūpnīcas ražošanas ūdeņu bioloģisku attrīšanu.

food 05 1

Automātiskās kontroles sistēma sastāv no sekojošām daļām:

1. Procesu kontroliera;
2. Trauksmes iekārtas;
3. Datu pārraides interfeisa starp kontrolieri un datoru;
4. Datora;
5. Procesa datu vizualizācijas.

 

Procesu kontrolieris veic sekojošas funkcijas:

  1. Divu sūkņu kontroli pēc laika un līmeņiem;
  2. Temperatūras mērīšanu un kontroli 4 tvertnēs ar automātisko ventiļu palīdzību;
  3. pH lielumu mērīšanu 4 tvertnēs;
  4. Temperatūras un pH vērtību nosūtīšanu uz datoru;
  5. Trauksmes informācijas nosūtīšanu uz datoru.

 

You are here Pielietošanas piemēri Pārtikas rūpniecība Putu automātiska dozēšana rauga fermentācijas procesā

Jaunumi