Glazēto sieriņu ražošanas līnijas automatizācijas pilnveidošana (A/S Rīgas piensaimnieks)

Izmantojamais kontrolieris: Siemens Simatic S7-200.

Glazētie sieriņi ir ar šokolādi pārklāti biezpiena maisījuma taisnstūra veida izstrādājumi (apt. Izmēri: 4x5x4 cm). Šeit izstrādājumi ir specifiski Baltijas valstīm.

Ņemot vērā to, ka tie ir samērā mīksti, ir īpaši jārisina jautājums par to padošanu uz iepakošanas automātu.

Sieriņi tiek pārvietoti pa rindām ( vienā rindā ir 5-7 sieriņi) speciāli izveidotā konveijerā, kurš nodrošina to formēšanu un pārklāšanu ar šokolādes glazūru.

No šā konveijera sieriņi tiek padoti uz manipulatora, kurš nodrošina to pareizu novietošanu uz ietīšanas automātu.

Lai nodrošinātu augstāk minēto, izveidotā kontroliera programma nodrošina sekojošo:

  1. sieriņu padošanas manipulatora izpildes mehānisma vadība;
  2. formēšanas un iepakošanas līniju ātrumu sinhronizācija;
  3. sieriņu pozicionēšana, novietojot tos uz iepakošanas konveijera;
  4. visas iekārtas bloķēšana, apstājoties vienai no tās daļām (formēšanas līnija, manipulators, iepakošanas līnija).

Dotais risinājums attiecas uz glazēto sieriņu ražošanas un iepakošanas līnijas nobloķēšanu, ja sieriņu piesūcēji nenoņem kādu sieriņu no manipulatora. Dotā problēma ir būtiska, jo, ja sieriņš netiek noņemts, tad nākošais sieriņš tiek novietots uz nenoņemtā sieriņa, un līdz ar to tiek nojaukta sieriņu padeve ietīšanas līnijai. Bez tam vēl arī nenoņemtais sieriņš ir bīstams no darba drošības viedokļa, jo operators, mēģinot sieriņu noņemt no darbojošā manipulatora, var iegūt traumu.

Šīs problēmas risinājumam piedāvājam sistēmu, kas sastāv no optiskajiem uztverošajiem un raidošajiem sensoriem un pārveidotāja. Sensori un pārveidotājs (tas nepieciešams, lai pārveidotāju piesūcēju darbības impulsu S7-200 vajadzīgajā formātā) tiks pieslēgti esošajam Siemens Simatic S7-200 kontrolierim. Attiecīgi papildinot kontroliera vadības programmu tiks nodrošināta procesa kontrole un bloķēšana sekojošā veidā:

food 17 1

 1. Starpstāvoklis pirms sieriņa saņemšanas. Bloķēšanas izvēles kontrole vēl netiek sākta.

food 17 2

 2. Sieriņa paņemšana, t.i. piesūkšana. Izmantojot signālu, kurš liecina par piesūcēja nostrādāšanu, tiek nodota komanda sagatavoties algoritma darbības uzsākšanai.

food 17 3

3. Novērojot Siemens Simatic S7-200 kontrolierī piesūcēja darbības signālu (tiek padots uz kontrolieru ieeju caur pārveidotāju), tiek konstatēts, ka sieriņa pacelšanas process ir beidzies. Tiek uzsākta algoritma darbība, t.i. analizējot optiskā uztverošā devēja signālu, sāk pārbaudīt vai uz manipulatora nav palicis sieriņš.

 

 

 

food 17 4

 4. Vadoties pēc galvenā pneimocilindra gala slēdža signāla, tiek konstatēts sieriņa nolikšanas procesa pabeigšana. Līdz ar to tiek pārtraukta optiskā devēja signāla informācijas analīze. Ja no šī signāla tiek konstatēts, ka kāds sieriņš ir palicis uz manipulatora, tad tiek nobloķēta sieriņa formēšanas un iesaiņošanas līnijas darbība. Darbība tie atjaunota, nospiežot bloķēšanas noņemšanas pogu (šim nolūkam uz vadības kastes paneļa tiek izmantota papildus vadības poga).food 17 5

 Ja optiskā devēja signāls liecina, ka sieriņš nav palicis uz manipulatora, tad sistēmas darbība tiek turpināta bez izmaiņām.

 

 

 

 


 

You are here Pielietošanas piemēri Pārtikas rūpniecība Sulu pasterizācijas līnijas pilnveidošana

Jaunumi