Dzirnavu un beztaras noliktavas automatizācija miltu pārstrādes uzņēmumā A/S «Rīgas Dzirnavnieks»

Izmantojamais kontrolieris: Siemens Simatic S7-400.

Izmantojamā procesa vizualizācijas programma: uz Siemens WinCC bāzes.

food 15 1

A/S "Rīgas Dzirnavnieks" kviešu dzirnavas un beztaru noliktavas atrodas atsevišķos korpusos, to automatizāciju veica atsevišķi kontrolieri, bet procesa vizualizācija un vadība tiek veikta no vienotas vadības programmas. Šo objektu automatizācijā tika izmantotas jaunākās procesu kontroles tehnoloģijas, kur vadības sistēmas hierarhijā augstākais līmenis ir Industrial Ethernet, kurš saista serveri, operatora datoru un programmējamos loģiskos kontrolierus (PLC), nodrošinot datu pārraides ātrumu 10 Mbit/sek.

Kviešu dzirnavas ir veidotas uz firmas "Buhler" iekārtu un tehnoloģiju bāzes.

Beztaras noliktava nodrošina dažādu veidu un kvalitātes miltu transportu, dozēšanu homogenizāciju un uzglabāšanu. Pavisam beztaras noliktavā ir ap 40 tvertnēm, 6 konveijeri un 2 elevatori.

Beztaras noliktavas automatizācijā kontrolieris saistās ar sistēmas elementiem četros veidos:

 1. Centrālā kontroliera ieejas/izejas tieši tiek saistītas ar MCC motoru vadības komutācijas signālu nodrošināšanai, to ieslēgšanai/izslēgšanai un pārslodzes kontrolei. Centrālā kontroliera un MCC tiešā saite ir pamatota ar ekspluatācijas drošības prasību nodrošināšanu.
 2. Frekvenču pārveidotāji tiek vadīti, izmantojot PROFIBUS sakaru līniju. Dotā PROFIBUS līnija tiek arī izmantota saitei ar DP/AS interfeisa pārveidotājiem.
 3. Visi elektromagnētiskie vārsti, līmeņu sensori, spiediena sensori, konveijeru kustības sensori un ventiļu gala slēdži tiek pievienoti ieejas/izejas moduļiem, kuri caur AS interfeisu nodrošina informācijas apmaiņu ar centrālo kontrolieri. Dotie ieejas/izejas moduļi tiek pievienoti attiecīgās ražošanas līnijas AS interfeisam. Vienam šādam modulim ir 4 digitālās ieejas un izejas. Analogo lielumu moduļiem ir divas izejas vai ieejas.
 4. Saite ar datoru tiek nodrošināta ar Ethernet līnijas palīdzību.
 5. Saite ar elektroniskajiem svariem tiek nodrošināta ar komunikāciju procesora CP-441-2 palīdzību.

Ja ir nepieciešams nodrošināt kāda parametra uzskaitei lielāku ātrdarbību, tad jāparedz iespēja, ka dotais sensors jāpievieno tieši centralizētajām ieejām. Tāds variants var attiekties uz konveijera kustības sensora impulsu uzskaiti.

Kviešu dzirnavu automatizācijai tika pielietota līdzīga shēma.

Šāds slēguma shēmas variants, kad maksimāli iespēju robežās tiek izmantoti AS interfeisa moduļi, ir visizdevīgākais. Šāds variants dod iespēju būtiski samazināt montāžas vadu ietilpību, nodrošina ērtu sistēmas paplašināšanu, labu pārskatāmību diagnosticēšanai un remontam.

Operators kontrolē un vada ražošanas procesu ar datora operatora pults palīdzību. Pavisam ir 4 šādas operatoru pultis (pa divām kviešu dzirnavās un beztaras noliktavā), kuras savā starpā ir saistītas ar Industrial Ethernet.

Procesa vizualizācijas programma veic sekojošas funkcijas:

 1. Izpildmehānismu vadība un stāvokļu kontrole rokas un automātiskajā režīmā.
 2. Izpildmehānismu ieslēgšanas bloķēšana tehniskas vai operatora darbības kļūdas rezultātā. Bloķēšana notiek saskaņā ar katra izpildmehānisma bloķēšanas parametriem (ieslēgšanās laiku aizture, secība, savstarpējā bloķēšanās atkarība u.c.). Šie parametri tiek iegūti no izpildmehānismu savstarpējās mijiedarbības tabulas. Šo tabulu var rediģēt un papildināt lietotāja personāls, neveicot izmaiņas procesa vadības programmā.
 3. Miltu transportēšanas ceļu var uzdot pa posmiem vai arī tos var izskaitļot automātiski, operatoram uzdodot sākuma un beigu punktus, kā arī nepieciešamības gadījumā raksturīgos starppunktus.
 4. Automātiska plānoto uzdevumu izpilde. Operators nodefinējot miltu pārstrādes uzdevumus (transportēšanas ceļš, maisīšanas proporcijas, svars, sijāšanas intensitāte u.c.), tie tiek izpildīti automātiski norādītajā secībā.
 5. Automātiska gatavā produkta veidu izvēle dzirnavās. Operators uzdod katra miltu kvalitātes veida daudzumu, ko noteiktā laikā ir jāpārstrādā dzirnavās. Tālāk automātiski tiek virzīti graudi dažādās plūsmas pārstrādei, lai nodrošinātu plānoto produkciju.
 6. Profilakses apskates laika paziņojumu automātiska ģenerēšana. Lietotāja pārstāvis var rediģēt un papildināt katra izpildmehānisma profilakses apskates laikus.
 7. Trauksmes paziņojumu izdošana, fiksēšana un arhivēšana. Trauksmes paziņojumu žurnālā var uzskatāmi veikt apskati pa laiku periodiem un paziņojumu veidiem.
 8. Elektrisko spēka iekārtu stāvokļu diagnosticēšana.
 9. Operatoru izpildīto operāciju automātiska kontrole.
 10. Dažādu pieejas līmeņu noteikšana.

Procesa vizualizācija tika realizēta, izmantojot Siemens WinCC programmu izstrādņu paketes. Daži specifiski papildus risinājumi (piem., stāvokļu tabulas ) tika veikti, izmantojot Delphi programēšanas līdzekļus. Kā piemērus skatīt dzirnavu un beztaras noliktavas vizualizācijas piemērus.

food 15 2 
food 15 3

Doto objektu automatizācija notika ar NORD MILLS speciālistu un konsultantu palīdzību un uzraudzību. Dzirnavu automatizācija tika realizēta saskaņā ar "Buhler" definēto tehnoloģisko procesu.

 

  

You are here Pielietošanas piemēri Pārtikas rūpniecība Sulu pasterizācijas līnijas pilnveidošana

Jaunumi