Katlumājas automatizācija un vizualizācija (Talsu pilseta)

Izmantojamā procesa vizualizācijas programma: uz General Electric Cimplicity PE.

heating 03 1

Talsu katlumājas automatizācija balstās uz PLC Siemens 200 sēriju, Danfoss ECL 200/300 kontrolieru sēriju un frekvenču pārveidotāju Vacon. Vizualizācijas sistēma balstās uz firmas General Electric SCADA - paketes CIMPLICITY PE. Vizualizācija nodrošina visas sistēmas monitoringu, analogo rādītāju arhivēšana, šo rādītāju izvadi grafiku veidā, notikumu un avārijas situāciju žurnāla aizpildīšanu.

 

 

heating 03 2

Sistēmas lietotāju ērtībai ir paredzēts attālināts katlumājas monitorings ar Interneta palīdzību. Atskaišu sastādīšanai pēc notikumu žurnāla datiem un analogo datu izvadīšanai grafiskā vai tabulas formā tiek izmantots atsevišķs pielikums ReportMaker. Pielikums sasaistās ar vizualizācijas sistēmas datu bāzi pēc TCP/IP protokola un neiejaucas vizualizācijas sistēmas darbā. Tādā veidā tiek vienlaicīgi nodrošināta droša, ērta un uzskatāma sistēmas darbība ar iespēju piemeklēt nepieciešamo datu protokolēšanas veidu.

 

 

You are here Pielietošanas piemēri Siltumapgāde Kokapstrādes uzņēmuma siltumapgādes procesa automatizācija un vizualizācija datorā, izmantojot DANFOSS automātiskos vārstus un kontrolierus ECL Comfort 200/300

Jaunumi