Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas automatizācija pilsētā Malta (Maltas pilsēta).

Izmantojamais kontrolieris: Fatek .

Izmantojamā procesa vizualizācijas programma: Uz Panel Weintek MT8070 + EasyBuilder 8000 bāzes.

water 04 1

Projekta mērķis:

 Ūdens sagatavošanas process sastāv no ūdens iesūknēšanas baseinā no artēziskās akas. No baseina ūdens caur attīrīšanas filtriem un atdzelžošanas staciju nonāk pilsētā. Kontroliera programma pilnībā ļauj šo procesu automatizēt. Operatora klātbūtne nepieciešama tikai pie traucējumu novēršanas iekārtās. Šādos gadījumos, kontrolieris dežurantam nosūta SMS paziņojumu.

 

 

water 04 2

Darba algoritms.

 Akā iegremdējamais sūknis ar frekvenču regulatoru P101, piegādā ūdeni caur reaktoru R101, filtru F201 vai F202 un piepilda baseinu. Analogais līmeņa devējs LT301 4-20mA reģistrē līmeni baseinā 0-5m un nosaka apgriezienu skaitu sūkņa frekvenču regulatoram (jo augstāks līmenis, jo zemāki apgriezieni).

 

 

water 04 3

Sūknis P101 atslēdzas tad, kad:

    1. baseins ir piepildīts pilns.2. tiek skaloti filtri, pie nosacījuma, ka ūdens baseinā ir pietiekošā daudzumā filtru skalošanai.

 

 

 

water 04 4

Sūkņa P101 avārijas atslēgšanās notiek 3 gadījumos:

1. Baseinā ūdens līmenis ir virs normas – nostrādājis līmeņu sensors LT303;
2. Akā ir pārāk zems ūdens līmenis – analogā līmeņa sensora LT101 4-20mA rādītāji;
3. Avārijas spiediens sūkņa P101 izejā – spiediena devēja PT101 4-20mA 0-6bar rādītāji.

 

 

Gaisa ventilis G101 atveras reizē ar sūkņa P101 ieslēgšanu.

Filtru mazgāšanu (skalošanu) nosaka paši filtri F101 vai F102. Viena filtra mazgāšanās laikā, tiek aizkavēta otra filtra mazgāšanās uzsākšana, līdz pabeigts pirmā filtra mazgāšanas process.

 

You are here Pielietošanas piemēri Ūdensapgāde Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas automatizācija pilsētā Malta.

Jaunumi