Balvu pilsētas artēzisko un kanalizācijas aku datorizētā vadība (Balvu pilsēta)

Izmantojamais kontrolieris: Siemens Simatic S7-314.

Izmantojamā procesa vizualizācijas programma: uz Siemens WinCC bāzes.

Balvu pilsētas datorizētai vadības sistēmai tika pieslēgtas 5 artēziskās un 7 kanalizācijas akas, kā arī ūdenstornis. Centrālā operatoru pults - datorizētā vadības sistēma - atrodas PUBO "SAN - TEX" (organizācija, kura veic Balvu pilsētas komunālā sektora apkalpošanu) ofisa telpās. Informācijas apmaiņu starp centrālo operatora pulti un akām tiek nodrošināta ar radiomodemu palīdzību. Katra aka ir aprīkota ar radiomodēmu un kontrolieri.

water 01 1
water 01 2

 

 

 

 

Operatoru vadības punkts sastāv no radiomodēma, automātiskās vadības skapja, kurā atrodas Siemens Simatic S7-314 kontrolieris, datora un printera. Operatora telpā ir izvietots dublējošais displejs. Kontrolieris caur radiomodemu cikliski aptaujā kontrolierus (Siemens Simatic S7-224) akās, kuri pārraida caur radiomodēmiem informāciju par sensoru un izpildmehānismu stāvokli uz operatoru vadības punkta datora. Operatoru centra datorā ir instalēta vizualizācijas programma WinCC, kura reālajā laikā attēlo kopējo ūdens apgādes sistēmas stāvokli, veic datu arhivēšanu (uzkrāšanu), seko avārijas situācijām. No WinCC programmas iespējama arī ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas vadība, aku izvēle, prioritāšu izvirzīšana, aku izslēgšana.

Programma cikliski attēlo situāciju artēziskajās un kanalizācijas akās:

water 01 3
water 01 4

 

Ir iespēja izvēlēties arī vienu no dotajiem logiem. Lai mainītu kādas akas parametrus, kā arī, lai detalizētāk aplūkotu situāciju akā, ar peles klikšķi tiek "izsaukta" interesējošā aka:

 

 

water 01 5

 

Grafiskā formā var apskatīt gan patreizējo situāciju aku spiedienu un līmeņu vērtībām, kā arī jebkuru laika periodu, izmantojot arhivētos failus:

 

 

 

water 01 6

Dotās automātiskās sistēmas darbības laikā var tikt saņemti trauksmes un brīdinājuma paziņojumi.

Parādoties trauksmes vai brīdinājuma paziņojumam, sarkanā krāsā iekrāsojas atbilstošais izpildmehānisms vai mezgls. Bez tam trauksmes un brīdinājuma paziņojumu saraksts tiek papildināts atbilstoši ar jauno paziņojumu. Doto paziņojumu sarakstu var apskatīt zem ailes "Alarm paziņojumi". Trauksmes paziņojumi parādās sarkanā, bet brīdinājuma paziņojumi- dzeltenā krāsā. Ja trauksmes vai brīdinājuma paziņojuma cēlonis ir novērsts vai noņemts, tad tie iekrāsojas pelēkā krāsā. Paziņojumu var noņemt no tekošā saraksta ar virtuālās pogas "Acknowledgment" palīdzību.

Katra trauksmes vai brīdinājuma paziņojuma sarakstā tiek uzrādīts paziņojuma veids, no kuras kanalizācijas akas, laiks, kad parādījies paziņojums, laiks, kad tas apstiprinājies un laiks, kad ir novērsts cēlonis.

Alejas un pārējo ielu kanalizācijas akās ir iespējami sekojošie trauksmes un brīdinājuma paziņojumi (artēziskajām akām šie paziņojumi ir analoģiski):

Alejas ielas kanalizācijas akas trauksmes un brīdinājuma paziņojumi

Trauksme Fiksē zemāko avārijas līmeni Alejas ielas KSS
Trauksme Fiksē augstāko avārijas līmeni Alejas ielas KSS
Trauksme Pludiņu nepareiza darbība Alejas ielas KSS
Brīdinājums Veikts RESET Alejas ielas KSS
Brīdinājums Atvērtas Alejas ielas KSS durvis Alejas ielas KSS
Trauksme Atslēgta frekvenču pārveidotāja barošana Alejas ielas KSS
Trauksme Analogā moduļa alarm Alejas ielas KSS
Trauksme Frekvenču pārveidotāja bojājums Alejas ielas KSS
Brīdinājums 1.sūknis atrodas rokas vadības režīmā Alejas ielas KSS
Trauksme Bojāts 1.sūknis Alejas ielas KSS
Trauksme Termoaizsardzība - 1.sūknis Alejas ielas KSS
Brīdinājums 2.sūknis atrodas rokas vadības režīmā Alejas ielas KSS
Trauksme Bojāts 2.sūknis Alejas ielas KSS
Trauksme Termoaizsardzība - 2.sūknis Alejas ielas KSS
Trauksme Nav sakaru ar Alejas ielas KSS Alejas ielas KSS

Pārējo ielu kanalizācijas aku trauksmes un brīdinājuma paziņojumi

Trauksme Fiksē zemāko avārijas līmeni Dārza ielas KSS
Trauksme Fiksē augstāko avārijas līmeni Dārza ielas KSS
Brīdinājums Veikts RESET Dārza ielas KSS
Brīdinājums Atvērtas Dārza ielas KSS durvis Dārza ielas KSS
Trauksme Atslēgta barošana Dārza ielas KSS
Trauksme Pludiņa darbības avārija Dārza ielas KSS
Brīdinājums 1.sūknis atrodas rokas vadības režīmā Dārza ielas KSS
Trauksme Bojāts 1.sūknis Dārza ielas KSS
Trauksme Termoaizsardzība - 1.sūknis Dārza ielas KSS
Brīdinājums 2.sūknis atrodas rokas vadības režīmā Dārza ielas KSS
Trauksme Bojāts 2.sūknis Dārza ielas KSS
Trauksme Termoaizsardzība - 2.sūknis Dārza ielas KSS
Trauksme Nav sakaru ar Dārza ielas KSS Dārza ielas KSS
water 01 7

Šādas sistēmas ieviešanas praktiskais labums ir tāds, ka maiņas operators, novērojot situāciju akās uz displeja, ziņo elektriķim vai citam maiņas speciālistam par konstatēto kļūmi. Tā rezultātā iespējams operatīvi atrisināt radušos problēmu, to skaitā ne tikai tehniska rakstura, bet arī, piemēram, nesankcionētas akas durvju uzlaušanas gadījumā. Analizējot datus, ir iespējams noteikt līnijas posmu, kurā ir iespējams kanalizācijas vada bojājums, aizsprostojums vai cita kļūme. Izmantojot arhivēto informāciju, var arī konstatēt nesankcionētu ūdens ņemšanu.

 

 

You are here Pielietošanas piemēri Ūdensapgāde Olaines pilsētas artēzisko aku datorizētā vadība

Jaunumi