Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija Līvānu pilsētā (Līvānu pilsēta)

Izmantojamais kontrolieris: Fatek .

Izmantojamā procesa vizualizācijas programma: PlantVue.

water 03 1

Vadības sistēmas uzdevums nodrošināt tīra (atdzelžota) ūdens padevi pilsētā. Ūdens tiek sūknēts no artēziskiem urbumiem, pēc tam laists cauri filtriem lielos ūdens rezervuāros. Sistēma cenšas uzturēt maksimālo rezervuāru līmeni. No lieliem rezervuāriem ar otrā pacēluma sūkņiem tiek nodrošināta ūdens padeve pilsētā.

 

 

 

water 03 2

Kopēja vadības sistēmas darbība tiek nodrošināta ar sešu programmējamo loģisko kontrolieru (PLC) palīdzību un datoru ar 

 

 

 

 

 

You are here Pielietošanas piemēri Ūdensapgāde Olaines pilsētas artēzisko aku datorizētā vadība

Jaunumi