Cietās fāzes peptīdu sintēzes reaktors (A/S Grindeks)

Izmantojamais kontrolieris: Siemens Simatic S7-313 DP ar eksploziju drošu "touch screen" 6" displeju TP270.

Izmantojamā procesa vizualizācijas programma: Excel ar izveidotiem Visual Basic scriptiem un OPC serveris (Matrikon).

Dotais sintezators ir paredzēts peptīdu un citu līdzīgi iegūstāmu produktu sintēzei. Tā pielietojums ir gan sintēzes reakciju izpēte un izstrādāšana, kā arī ražošana. Sintezatora konstrukcija paredzēta procesu izstrādāšanai un optimizācijai sākot 3 litru reakcijas traukā, bet dotais risinājums mērogojams līdz pat 50 litru reaktoram un lielākiem tilpumiem atkarībā no klienta vajadzībām. Palielinot mērogu, sintezatoram jāiemontē lielāka tilpuma reaktors, taču sintēzes procesa vadības programma un lielākā daļa būtisko parametru tiek saglabāti nemainīgi. Šādi tiek radīta iespēja ātri optimizēt peptīda vai citu vielu sintēzi mazā mērogā un sekojoši bez būtiskām izmaiņām programmā ātri pāriet pie lielāka mēroga produktu izgatavošanas.

Dotais reaktors ar tā automātisko vadību ir paredzēts peptīdu sintēzes procesu nodrošināšanai. Šīs sistēmas galvenie elementi ir saistīti savā starpā ar sekojošo blokshēmu:

pharmacy 03 1
pharmacy 03 2

Sintēzes reaktors (tilpums 3 litri) ir novietots uz platformas svariem. Tādā veidā tiek iegūta informācija par svaru izmaiņām reaktora tilpumā. Slāpekļa pieslēgumu un regulācijas skapisnodrošina slāpekļa atmosfēru, tā virsspiedienu filtrācijas laikā, pneimatisko vārstu darbību. Pneimatiskās vadības sūkņi, atveroties attiecīgajiem padeves vārstiem, nodrošina attiecīgā šķīdinātāja padevi reaktorā. (paredzēta 6 šķīdinātāju dozēšana).

Spēka vadības skapis atrodas blakus telpā, kur vairs nav sprādzienbīstami nosacījumi. Tur ir izvietoti sekojošie elementi: kontrolieris Siemens Simatic S7-313 DP, platformas svaru indikators/ pārveidotājs, sensoru pārveidotāji, komutācijas elementi, pneimatiskās vadības pilotvārsti, rokas vadības slēdži.

pharmacy 03 3

Informācija no platformas svariem tiek ievadīta kontrolierī caur svaru pārveidotāju (indikatoru). Kontrolieris tiek savienots ar operatora paneli un datoru ar Profibus DP datu apmaiņas līnijas palīdzību.

Šķīdinātāju tvertnes tiek izvietotas blakus telpā, kurā ir attiecīgi nosacījumi gaistošu šķīdinātāju izvietošanai. No hermētiskiem traukiem šķīdinātāji ar pneimatisko vadības sūkņu palīdzību tiek iesūknēti reaktorā. Saspiestā gāze un šķīdinātāju pārneses caurules tiek ievadītas caur sienu.

Ērtai sintēzes procesa programmēšanai un dažādu parametru reģistrācijai, programma ir izveidota tā, ka tiek pielietots pazīstamais Excel formāts. Šādas tabulas paver plašas iespējas veidot sintēzes programmas, kopējot vienveidīgu operāciju blokus, kā arī izmantojot dažādas arhīva programmas. Excel tabulās tiek automātiski reģistrēti dažādi procesa parametri, piem., iedozētā šķīduma svars, maisīšanas laiks, režīms, temperatūra reaktorā. Būtiski, ka turpat tiek reģistrēti atbilstošās sintēzes stadijas analītiskās kontroles dati, piem., polimēra starpstadiju analīžu rezultāti, kurus iegūst operators vai analītiskā laboratorija no rektorā paņemtajiem paraugiem. Tādējādi vienkopus atrodama visa pieejamā informācija par sintēzes procesu un to var gan ērti pielietot procesa optimizācijas uzdevumiem, gan arī vēlāk liela mēroga GMP ražošanas prasību nodrošināšanai.

  1. Datora programmā tiek izveidota ieprogrammēta sintēzes procesu secība.
  2. Pirms sintēzes procesa uzsākšanas izveidotā programma no datora tiek ievadīta procesu kontrolierī.
pharmacy 03 4

 

 

\

 

 

  1. Pēc komandas "Sākt sistēmas procesu" uzdošanas no datora, tiek uzsākts sintēzes process saskaņā ar uzdoto sintēzes programmu.
  2. Katra sintēzes procesa darbība un rezultāti tiek uzskaitīti, piefiksēti ar datora programmas palīdzību.

pharmacy 03 5

 

 

 

 

 

 1. Sintēzes procesa gaitu iespējams apstādināt un pēc tam turpināt no tās pašas vietas.
 2. Sintēzes procesu vai kādu tā rindiņu iespējams pārtraukt.
 3. Sintēzes procesa laikā var pāriet uz rokas vadības režīmu. Jāpiezīmē, ka rokas režīmā darbības netiek fiksētas datorā. Tāpēc rokas režīms ir rekomendējams sagatavošanās operācijā pirms sintēzes vai arī īpaši nepieciešamos gadījumos sintēzes laikā.
pharmacy 03 6

 

Sintēzes procesa izveidošanas, rediģēšanas un izpildes vadības/kontroles programma ir veidota uz Excel programmas bāzes, kurā ir pievienoti mūsu izstrādātie Visual Basic skripti. Priekšstatu par programmu sniedz galvenā loga attēlojums ar paskaidrojumiem:

Sintēzes process sastāv no sekojošiem apakšprocesiem:

 

 1. Šķīdinātāju iedozēšana;
 2. Maisīšana;
 3. Operatora reaģenta pievienošana 1 (t.i., pirms filtrācijas);
 4. Analītiskā un/vai starpstadiju paraugu noņemšana 1 (t.i., pirms filtrācijas);
 5. Ekspressanalīze un tests 1 (t.i., pirms filtrācijas);
 6. Filtrēšana jeb izlaišana;
 7. Operatora reaģenta pievienošana 2 (t.i., pēc filtrācijas);
 8. Analītiskā parauga noņemšana 2 (t.i., pēc filtrācijas);
 9. Ekspressanalīze un tests 2 (t.i., pēc filtrācijas).

Katrs sintēzes process var saturēt 1-9 no norādītiem apakšprocesiem. Uz nākošo apakšprocesu pāriet, ja iepriekšējais ir beidzies. Izpildoties rindiņas pēdējam apakšprocesam, sākas jauns sintēzes process ar jaunu rindiņu. Ja nākošais sintēzes process ir automātiskajā režīmā, tad tas sākas bez operatoru klātbūtnes. Savukārt, ja tas ir programmēts rokas režīmā vai dialoga režīmā, tad tā norise sākas, ja ir saņemts operatora apstiprinājums.

 

You are here Pielietošanas piemēri Farmācija Cietās fāzes peptīdu sintēzes reaktors

Jaunumi