Datorizētā temperatūras kontrole vairākos (27) koku masas vārīšanas un apstrādes baseinos (A/S Latvijas Finieris uzņēmums — Lignums)

Izmantojamais kontrolieris: uz Tiny Tiger (Wilke Technology GmbH) bāzes.

Izmantojamā procesa vizualizācijas programma: uz Visual Basic bāzes.

wood 01 1

Baseinu temperatūru kontroles tehniskais risinājums.

Temperatūras mērīšanai tika izmantoti digitāli apstrādājamie termometri, kuri tika izgatavoti uz Dallass Semiconductor mikroshēmas DS 1621 bāzes. Šie sensori tika pieslēgti iznesamajiem kontrolieriem, kuri tika veidoti uz TINY TIGER bāzes. Informācijas apmaiņa starp DS-1621 un kontrolieri tika realizēta ar I2C protokola palīdzību.

Katram iznestajam kontrolierim tika pieslēgti 9 šādi sensori. Pie tam katrs šāds sensors netiek atsevišķi pievienots kontrolierim, bet gan kopējai 4 vadu līnijai. Tā rezultātā ir iespējams būtiski ieekonomēt vadu montāžas izdevumus un vienkāršot kontroliera konfigurāciju. Savukārt iznesamie kontrolieri tika savienoti ar bāzes kontrolieri, kurš arī ir izveidots uz TINY TIGER bāzes. Informācijas apmaiņa starp bāzes un iznesamajiem kontrolieriem notiek, izmantojot RS-485 šinu. Bāzes kontrolieris tiek sasaistīts ar datoru, izmantojot otro RS-485 šinu.

wood 01 2

Procesa vizualizācijai tiek izmantota uz Visual Basic bāzes veidota programma. Dotā programma grafiskā un tabulārā formā fiksē visu baseinu temperatūru vērtības, arhivē dotos datus un protokolē izvēlēto laika periodu. Bez tam ir iespējams uzdot katra baseina minimālo un maksimālo temperatūru. Ja temperatūra ir ārpus šī diapazona, tad trauksmes ziņojums parādās gan datorā, gan arī bāzes kontrolierī. Dotā datora programma dod iespēju piefiksēt maiņas operatoru.

 

 

 

You are here Pielietošanas piemēri Kokapstrāde Granulu ražošanas kompleksā automatizācija

Jaunumi