You are here Pielietošanas piemēri Notekūdeņu attīrīšanas ietaises Fermentācijas sistēmas (30 l + 100 l + 800 litru reaktori) pielietojums ar naftas produktiem piesārņotās augsnes attīrīšanā.

Jaunumi