Kokogļu ražošanas rūpnīcas (Lambiotte retort) vadības programmas izstrāde (SIA Līvānu Karbons )

Izmantojamais kontrolieris: VIPA-500.

Izmantojamā procesa vizualizācijas programma: PlantVue .

1.Projekta mērķis

Projekta uzdevums – veikt automatizācijas darbus ekoloģiski tīras degvielas (kokogļu) ražotnē uzņēmumā ”Līvānu Karbons” (Latvija).

energetics 03 1

 

2. Projekta sastāvdaļas

Projekta realizēšana sastāv no sekojošiem etapiem:

 

 

 • Iekārtu tehnoloģiskās shēmas formēšana (pamatojoties uz firmas “Lambiotte” dokumentāciju);
 • Vadībai paredzēto iekārtu saraksta sastādīšana;
 • Darba izpildes plāna sastādīšana;
 • Automatizācijas struktūrshēma;
 • Elektriskais projekts (vadības skapju shēmas un montāžas shēmas);
 • Komplektējošo daļu pasūtīšana un piegāde (vadības sistēma , sensori utt.);
 • Vadības sistēmas darba algoritms;
 • PLC programmēšana (programmējamais kontrolieris VIPA-500);
 • SCADA programmēšana (vizualizācija uz PlantVue bāzes);
 • Vadības skapju montāža;
 • Vadības sistēmas testēšana pirms piegādes Pasūtītājam;
 • Vadības skapju piegāde objektā;
 • Elektroiekārtu ārējā montāža objektā;
 • Vadības sistēmas testēšana objektā;
 • Personāla apmācības un projekta dokumentācijas;
 • Objekta palaišana ekspluatācijā.

3. Ražošanas tehnoloģija

Ražošana sastāv no sekojošām daļām:

 • Iekārtas malkas iekraušanai retortē, tai skaitā vinčas
 • Iekārtas karstā gaisa padevei
 • Iekārtas aukstā gaisa padevei
 • Iekārtas ogļu atdzesēšanai
 • Iekārtas ogļu izkraušanai
energetics 03 2

 

Zīm.1 – Ražotnes tehnoloģiskā shēma (piemērs)

4. Vadības sistēma

Ražotnes galvenā vadības sistēma sastāv no:

A) 1 retortes vadības sistēmas;

B) 2 retortes vadības sistēmas.

Vadības sistēmas sastāvā ietilpst:

 • Dators ar instalētu programmas paketi – “Plant Vue” (SCADA)
 • Procesors - sērijas “VIPA-500”(PLC)
 • Svaru modulis izejmateriālu grozam - “Fatek”
 • Perifērā stacija – “Crevis”
energetics 03 3

 

Zīm. 2 – Ražotnes vadības sistēmas struktūrshēma

Iekārtu grupu vadība notiek caur PLC Profibuss tīklu. Attālinātai darba režīmu novērošanai un koriģēšanai, tiek izmantots Internets caur Router iekārtu. Ražošanas procesu, sākot ar izejmateriāla sagatavošanu un beidzot ar granulu izkraušanu noliktavā, var kontrolēt viens operators.

5. Elektroiekārtas

Elektriskais projekts ir veidots uz programmas E-plan peketes bāzes.

energetics 03 4

 

Zīm. 3 – Automātikas skapja principiālās shēmas piemērs

 

 

 

energetics 03 5

 

Zīm. 4 – Automātikas skapja montāžas piemērs

6. PLC programma

Vadības programma ir veidota uz programmas Siemens Step7 paketes bāzes.

 

energetics 03 6

 

Zīm. 5 – Iekraušanas iekārtu vadības algoritma piemērs PLC programmā

7. SCADA programma

Ražošanas procesa un vadības sistēmas vizualizācija ir veidota uz programmas PlantVue paketes bāzes.

 

energetics 03 7

 

Zīm. 6 – Operatora stacijas OP1 ekrāna bilde – karbonizācijas procesa attēlošana.

 

 

 

energetics 03 8

Zīm. 7 – Operatora stacijas OP1 ekrāna bilde – Procesa parametru attēlošanas piemērs

8. Projekta īpatnības

Projekta sagatavošanas un tā realizācijas procesā, piedalījās speciālisti no uzņēmuma „Lambiotte” (Beļģija). Pateicoties šādai sadarbībai, tika izveidota efektīva un tehnoloģiski orientēta ražotnes vadības sistēma. Savukārt, katras retortes vadībai izmantojot dažādu kontrolierus, palielināja vadības sistēmas drošību un ātrumu.

 

You are here Pielietošanas piemēri Enerģētika Biodegvielas ražotnes automatizācija Elejā

Jaunumi