Tūristu vagoniņa pārvietošanās pa trošu ceļu (Siguldas pilsēta)

Izmantojamais kontrolieris: FESTO FC440/FC660 un Schneider Electric TWIDO.

Dotā automatizācija nodrošina vagoniņa pārvietošanos pa trošu ceļu tūristu iecienītā vietā - Siguldā.

Šis troses ceļš pamatā tiek izmantots tūristu pārvietošanai un iepazīstināšanai ar Siguldas skatiem. Vagoniņa kustības nodrošināšanai pietiek ar vagoniņa operatoru. Vagoniņš savā kustībā, tuvojoties stacijām Siguldā un Krimuldā, automātiski palēnina ātrumu (palēnināšana sākas apmēram 50 m pirms stacijas) un sasniedzot staciju automātiski apstājas. Vagoniņa vadība notiek no operatoru pults vagoniņā, bet ir iespējama tā vadība arī no Siguldas stacijas.

transportation 01 1
transportation 01 2
transportation 01 3


Troses pārvietošanu nodrošina 60kW dzinējs, kurš tiek vadīts ar frekvenču pārveidotāju (Danfoss, VLT5072). Frekvenču pārveidotājs tiek savienots ar firmas FESTO kontrolieri (PLC) FC 660. Tādā veidā atkarībā no analogā signālu lieluma kontroliera izejā tiek nodrošināta vagoniņa pārvietošanās ar noteiktu ātrumu. Kontroliera programma aprēķina vagoniņa ātrumu atkarībā no darbības režīma un vagoniņa atrašanās vietas. Informāciju par vagoniņa stāvokli saņem no tam pievienotā Encodera, kurš ir savienots ar troses piedziņas asi. Tā rezultātā impulsu skaits kontroliera ieejā dod iespēju noteikt gan pārvietojumu, gan arī ātrumu. Stacijās un vagoniņā ir kontrolieri. Sakari starp tiem tiek nodrošināti ar LAN Ethernet modemu palīdzību. Ja sakari starp kādām no stacijām pārtrūkst, tad vagoniņš apstājas, lai izvairītos no avārijas situācijas.

transportation 01 4

Siguldas un Krimuldas stacijās ir izvietoti sensori darba bremzēm un avārijas bremzēm. Darba bremzes nostrādā saskaņā ar optiskā sensora signālu, bet avārijas bremzes nostrādā saskaņā ar avārijas gala slēdža stāvokli. Šāda sensoru kombinācija un to tieša pievienošana kontrolieriem stacijās nodrošina nostrādes drošību.

Kā papildus drošības elements ir alternatīva kontroliera (Schneider "TWIDO") izmantošana paralēlai vagona koordinātes uzskaitei. Ja ir pretruna uzskaitītajās koordinātēs, tad notiek vagoniņa avārijas apstāšanās. Tādā veidā 2 neatkarīgas sistēmas kontrolē vagoniņa kustību, kas būtiski palielina drošību.

transportation 01 5

 

Kā papildus iespēja ir paredzēta automātiska vagoniņa apstāšanās kādā definētā vietā, šajā gadījumā - gumijlēcēju zonā (apmēram pa vidu starp stacijām). Šajā apstāšanās vietā notiek lēkšana ar gumijām no vagoniņa.

 

 

You are here Pielietošanas piemēri Transports Tūristu vagoniņa pārvietošanās pa trošu ceļu

Jaunumi