Vīna plūsmas nemainīgas temperatūras uzturēšana pildīšanas procesā

Izmantojamais kontrolieris: uz Basic Tiger (Wilke Technology GmbH) bāzes.

food 14 1

Svarīgi ir nodrošināt nemainīgu vīna plūsmas temperatūru, pildot to pudelēs vai citā tarā.

Procesa pamatuzdevums ir nodrošināt vīna plūsmas temperatūras uzturēšanu no +8 °C līdz + 10 °C robežās ar precizitāti +0,5 °C, pie noteikuma, ka vīna ieejas temperatūra mainās robežās no +4 °C līdz +20 °C. To panāk, izmantojot divu siltummaiņu kontūrus. Siltummainis 1 nodrošina ūdens temperatūras maiņu atkarībā no proporcionālā ventiļa stāvokļa rosola (CaCl2 H2O) kontūrā, bet siltummainis 2 tiek izmantots vīna temperatūras regulēšanai atkarībā no ventiļa Vprop 2 stāvokļa ūdens kontūrā. Kontrolieris analizējot termodevēju T1 un T2 signālus ( salīdzinot tos ar iestādītām vērtībām), izdod vadības signālu saskaņā ar PID algoritmu uz automātiski vadāmo ventili, kā rezultātā mainās rosola (CaCl2 H2O) un ūdens plūsmu intensitātes caurulēs. Procesa korektas norises nodrošināšanai, papildus tiek kontrolēts pneimatiskā ciet/vaļā ventiļa pilnīga aizvēršanās rosola kontūrā un signalizācijas izdošana, ja izejā nav plūsma. To konstatē ar speciāla plūsmas indikatora palīdzību.

 

You are here Pielietošanas piemēri Pārtikas rūpniecība Gaisa padeves regulācija rauga fermentācijas procesā, mainot kompresoru (200 kW) ražību ar Danfoss invertora palīdzību

Jaunumi