Miltu maisījuma sagatavošanas ceha automatizācija A/S "Rīgas dzirnavnieks"

Izmantojamais kontrolieris: Siemens S7-315.

Izmantojamā procesa vizualizācijas programma: Siemens WinCC.

1.Projekta mērķis

Projekta uzdevums: Veikt miltu maisījuma ceha automatizāciju A/S ”Rīgas dzirnavnieks”.

food 33 1

 

Zīm. 1. – Miltu maisījumu sagatavošanas cehs

Projekta mērķis: pārveidot ražotnes vadības sistēmas kontroli uz vienu operatoru

 

 

food 33 2

 

Zīm. 2. - Ceha OP-8 operatora stacija

2.Projekta sastāvdaļas

 

 

Projekta realizācija sastāv no sekojošiem etapiem:

 • Iekārtu tehnoloģiskās shēmas formēšana (sadarbībā ar tehnoloģisko kompāniju “Agroproff”);
 • Iekārtu, kuras tiks vadītas, sarakstu sastādīšana;
 • Vadības principu formēšana, pamatojoties uz receptēm;
 • Darbu veikšanas plāna sastādīšana;
 • Automatizācijas struktūrshēma;
 • Elektriskais projekts (vadības skapju un montāžas shēmas);
 • Komplektējošo daļu pasūtīšana un iegāde (vadības sistēma, sensori utt..);
 • Vadības sistēmas darba algoritms;
 • PLC programmēšana (programmējamais kontrolieris S7-315);
 • SCADA programmēšana (vizualizācija uz WinCC paketes bāzes);
 • Vadības skapju montāža;
 • Vadības sistēmas testēšana pirms piegādes Pasūtītājam;
 • Vadības skapju piegāde objektā;
 • Elektroiekārtu ārējā montāža objektā;
 • Vadības sistēmas testēšana objektā;
 • Personāla apmācība un projekta dokumentācijas nodošana;
 • Nodošana ekspluatācijā.

3.Ražošanas tehnoloģija

Ražošana sastāv no sekojošām daļām:

 • Iekārtu grupa miltu šķirņu ielādēšanai;
 • Iekārtu grupa galveno komponenšu dozēšanai (Svari W1);
 • Iekārtu grupa papildus komponenšu dozēšanai (Svari W2);
 • Iekārtu grupa mikrokomponenšu 1 dozēšanai (MD1);
 • Iekārtu grupa mikrokomponenšu 2 dozēšanai (MD2);
 • Iekārtu grupa transportēšanai uz mikseri;
 • mikseris (Piegādātājs šveiciešu firma “Buhler”);
 • Iekārtu grupa produkta transportēšanai uz noliktavu, uz fasēšanas cehu, uz auto iekraušanu;
 • Aspirācijas iekārtu grupa.

Produkta recepte ir miltu maisījuma sagatavošanas pamats. Recepte maisījuma sagatavošanai tiek izvēlēta no recepšu bakas (ne mazāk kā 100 receptes). Sistēma arī ļauj receptes saglabāt un rediģēt. Komponenšu daudzums receptē ir līdz 6 pamata, līdz 4 papildus, līdz 2 mikrokomponentēm un rokas komponente.

Receptē var noteikt porcijas izmēru (kg), porciju skaitu un produkta nosūtīšanas maršrutu.

food 33 3

 

Zīm. 3. – Ražošanas tehnoloģiskā shēma

 

 

 

food 33 4

 

Zīm. 4. – mikseru iekārta ražotnē

 

 

 

food 33 5

 

Zīm. 5. - Mikrodozators
4.Vadības sistēma

Ražošanas vadības sistēma sastāv no:

A.Dzirnavās pastāvošā vadības sistēma. Tās sastāvā ir:

 • Vadības sistēmas serveris;
 • Programmējamais kontrolieris Mill (S7-414);
 • Programmējamais kontrolieris Silo (S7-414);
 • Programmējamais kontrolieris Pack (S7-414);
 • Operatora vadības stacijas OP1..OP7.

B.Operatora vadības stacija OP-8 ar uzstādīto programmu paketi WinCC (kleinta daļa)

C.Programmējamais kontrolieris S7-315 miksera ceha vadībai S7-315

food 33 6

 Zīm. 6. – Ražošanas vadības sistēmas struktūrshēma

Iekārtu grupu vadība, tai skaitā frekvenču pārveidotāji un mikrodozatoru vadības iekārtas, tiek veikta caur PLC “Profibus” tīklu. Līdzekļu ietaupīšanai un drošības paaugstināšanai atsevišķos sektoros tiek izmantoti interfeisa AS-i moduļi. Informācijas formēšanai par svaru, tiek izmantots Siemens – Siwarex modulis.

Attālinātai novērošanai un darba režīmu un programmu rediģēšanai, izmanto Internet iespējas caur iekārtu Router.

Ražošanas procesu, sākot no izejvielu sagatavošanas un, beidzot ar gatavās produkcijas izkraušanu noliktavā, var kontrolēt viens operators.

food 33 7

 

Zīm. 7. – Vadības skapja montāžas piemērs
5.PLC programma

Vadības programma ir veidota uz programmu paketes Siemens Step7 bāzes.

food 33 8

 

Zīm. 8. – Programmas PLC S7-317 iekārtu vadības bloku algoritma piemērs

6.SCADA programma

Ražošanas procesa un vadības sistēmas vizualizācija veidota uz programmu paketes WinCC (Siemens) bāzes.

 

food 33 9

 

Zīm. 9. – Operatora stacija OP8: maisīšanas procesa vizualizācijas ekrāns.

 

 

 

food 33 10

 

Zīm. 10. – Operatora stacija OP8: maisījuma aktuālā recepte

 

 

 

food 33 11

 

Zīm. 11. – Operatora stacija OP8: iekārtu konfigurācija

 

 

 

 

You are here Pielietošanas piemēri Pārtikas rūpniecība Miltu maisījuma sagatavošanas ceha automatizācija

Jaunumi